Fredag den trettonde

Så här på fredagen den trettonde kan det vara på sin plats att repetera grunderna i första hjälpen.
 
Har du gått en kurs i Första Hjälpen senaste åren så känner du säkert igen bedömningsmodellen L-ABCDE om hur du bör prioritera och agera i händelse av olycka eller sjukdomsfall. Det fantastiska är att modellen går att applicera på de flesta situationer, och den hjälper dig att agera rätt. Den är helt enkelt någonting att hålla i handen när du behöver stöd i en krissitutation.

Vad betyder L-ABCDE

L-ABCDE är Första hjälpens bedömningsmodell, och används för att bedöma och prioritera vid olyckor och sjukdomsfall.

L – Livsfarligt läge

Överblicka situationen och kontrollera säkerheten på platsen. Kontrollera alltid din egen säkerhet först, sedan platsens säkerhet, och slutligen kontrollera att den drabbade personen befinner sig i ett säkert läge.

A – Andningsvägar

Finns det någonting blockerar den drabbades luftvägar? Det kan till exempel handla om ett främmande föremål som blockerar luftstrupen, blod, tänder eller slem i munnen, eller att tungan orsakar en stängd luftväg.

B – Bedöm andning

Kontrollera att personen kan andas normalt. Kom ihåg att en person som är medvetslös med onormal andning ska bedömas som att de inte andas alls.

C – Cirkulation

Kontrollera om personen har smärtor i bröstet. Finns det tecken på cirkulationssvikt, eller en okontrollerad blödning som behöver stoppas?

D – Dysfunktion

Kontrollera om det  finns frakturer, och om  den drabbade upplever några smärtor. Finns det tecken på förlamning, nedsatt rörelseförmåga, eller har personen svårt att prata?

E – Exponering

Gör en helkroppsundersökning och leta efter smärta, blod eller andra dolda skador. Är personen exponerad för kyla, värme eller väta? 

Varför HLR-Rådets riktlinjer?

“Vi följer HLR-Rådets riktlinjer!”, “Certifierade instruktörer”. Jag bland många skryter med det här HELA tiden! Kastar gärna in det i varenda informationstext och vid varje

Läs artikeln »
Varukorg