GB flagga

Farligt Gods

Transport av farligt gods

Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg regleras i föreskriften ADR, som är en europeisk överenskommelse.  I Sverige är det Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, som ansvarar för den svenska utgåvan ADR-S.

Definitionen för vad som räknas som farligt gods lyder;

“Ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skada på människor, miljö, eller egendom vid transport.”

Alla som arbetar med farligt gods, oavsett vilken arbetsuppgift man har, behöver en utbildning. För den som kör farligt gods så behövs oftast ett ADR-Intyg. För den som hanterar transporten i rollen som till exempel lastare eller lossare så räcker det dock med en ADR 1.3 utbildning. Den utbildningen räcker även om du vill transportera farligt gods enligt undantagsreglerna begränsad mängd, Reducerad mängd eller Värdeberäknad mängd. I tillägg så ska alla företag som hanterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare med en särskild utbildning.

Läs mer om kompetenskraven genom att klicka dig vidare till de olika utbildningarna.

Du kan läsa mer om ADR och ADR-S på MSB.se

Varukorg