GB flagga

ADR Intyg

För dig som kör ett fordon med farligt gods

Den som kör en transport med farligt gods behöver normalt ha ett ADR intyg. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för adr-intyget,men provet utförs i trafikverkets system och intyget är sedan giltigt i fem år. Förutom grundutbildningen, så kan kompetensen behöva kompletteras med specialutbildningar för specifika transporter, och det finns totalt fyra olika ADR behörigheter.

  • Behörighet att framföra farligt gods.
  • Behörighet att transportera ämnen i klass 1.
  • Behörighet att transportera ämnen i klass 7.
  • Behörighet att transportera farligt gods i tank.

Kom ihåg att det får gå högst fyra månader mellan din utbildning för adr-intyg och examination hos trafikverket.

Det finns några undantag när en chaufför av farligt gods inte behöver ett ADR intyg. 

Det kan till exempel handla om undantagsregler för mindre mängder.

  • Reducerad Mängd
  • Begränsad Mängd
  • Värdeberäknad Mängd

Det finns även undantag för privatpersoner, samt företag som hanterar farligt gods i sin kärnverksamhet.

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna för personlig support.

Utbildning

Vi har just nu inga utbildningar för ADR intyg.

Varukorg