GB flagga

Integritetspolicy

Vilka är vi

Vi är Ahlsen Företagsutbildningar Sverige AB

Vår hemsideadress är ahlsenutbildning.se

Vilka personuppgifter vi hanterar

Personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig är:

  • Grundläggande personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post och demografi
  • Finansiell information som fakturarelaterad information
  • Statistik som visar hur användare använder vår programvara
  • Svar på kundundersökningar

Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar vi in personuppgifter direkt från dig eller andra personer på ditt företag.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder vår webbplats.

Varför behandlar vi personuppgifter

Ahlsen utbildning behandlar personuppgifter i dessa syften

  • Hantera kundorder, avtal och betalningar
  • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder
  • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra tjänster.
  • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning
  • För att möjliggöra marknadsföring via annonser online

Cookies

Ahlsen Utbildning använder kakor i syfte att spåra din aktivitet på hemsidan. Den informationen används för att hitta aktivitet kopplad till våra digitala annonser och är en förutsättning för att kunna marknadsföra oss digitalt.

Dina Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära radering av personuppgifter och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Vänligen använd integritet@ahlsenutbildning.se för att inkomma med begäran enligt denna sektion, alternativt kan du kontakta oss via kontaktuppgifter på hemsidan.

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Vem delar vi din data med?

Det finns några fall då vi delar dina personuppgifter med tredje part:

Svar på enkäter
Om du svarar på en kund undersökning så kan ditt svar delas i marknadsföringssyfte. Det görs alltid utan koppling till dina personuppgifter om inte sådant medgivande har erhållits.

Affärspartners
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i de fall det behövs ur affärssynpunkt.

Varukorg