GB flagga

HLR utbildning - Barn

Utbildning i Hjärt- och lungräddning (HLR) på barn

Hjärt- och lungräddning på barn skiljer sig i handgrepp och utförande jämfört med vuxna. Skillnaderna i riktlinjerna beror dels på olikheter i fysik, men också på de underliggande orsakerna till hjärtstoppen. Riktlinjerna skiljer sig dessutom mellan barn 0-1 år, och barn 1-18 år. Den här HLR utbildningen är speciellt inriktad på hjärt- och lungräddning på barn, och lämpar sig särskilt för exempelvis förskolor, eller andra verksamheter som hanterar barn och ungdomar.

Teknik för att  utföra HLR på ett barn, 0-1 år

Öppna barnets luftväg genom att lägga ett finger under barnets haka och lyfta försiktigt så att nästippen pekar rakt upp. Lägg din mun över barnets näsa och mun och blås försiktigt ut tills du ser att barnets bröstkorg höjer sig. Det bör vara ungefär lika mycket luft som du har i munnen. Gör 5 inblåsningar efter varandra med paus för att lyfta huvudet och andas in ny luft.

Placera två fingrar på barnets bröstkorgen, mitt på bröstbenets nedre del. Var försiktig så att du inte trycker för långt ner.

Tryck sedan ner bröstkorgen ca 4 cm i en takt av 100-120 BPM 15 gånger. Släpp upp bröstkorgen helt mellan kompressionerna. Ge två inblåsningar. 

Fortsätt med serier om 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills dess att sjukvårdspersonal har kommit, eller tills dess att barnet andas normalt igen.

Tänk på att för att lära sig handgreppen och få in rätt teknik så behöver man gå en praktisk utbildning med instruktör.

Teknik för att utföra HLR på ett barn,1-18 år

Öppna luftvägen genom att lägga två fingrar under barnets haka och en hand på pannan, och luta huvudet bakåt. Knip åt runt näsan med tumme och pekfinger. Täck barnets mun med din mun och blås in luft tills du ser att bröstkorgen höjer sig. Hur mycket luft som krävs beror på barnets storlek men det bör inte vara mer än vid ett vanligt andetag. Gör 5 inblåsningar efter varandra med paus för att lyfta huvudet och hämta ny luft.

Placera en hand på barnets bröstkorgen, mitt på bröstbenets nedre del. Var försiktig så att du inte trycker för långt ner.

Tryck sedan ner bröstkorgen ca 4-6 cm, en beroende på barnets storlek, i en takt av 100-120 BPM, 15 gånger. Ge två inblåsningar.

Fortsätt med serier om 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills dess att sjukvårdspersonal har kommit, eller tills dess att barnet andas normalt igen.

Tänk på att för att lära sig handgreppen och få in rätt teknik så behöver man gå en praktisk utbildning med instruktör.

Så vet du att du behöver utföra HLR på ett barn

Man ska påbörja hjärt- lungräddning när man har ett barn som är medvetslöst och dessutom inte andas normalt.

Tänk på att ett medvetslöst barn som andas onormalt, det vill säga har en andning som till exempel låter långsam, ytlig, suckande eller snarkande, ska bedömas på samma sätt som ett barn som inte andas alls.

Du behöver inte kontrollera puls innan du påbörjar HLR

Om ett medvetslöst barn inte andas normalt, ska hjärt- och lungräddning startas omedelbart, du behöver alltså inte kontrollera pulsen innan du startar HLR.

Teknik för att kontrollera medvetande på ett barn

Prata barnet, och skaka lätt i axlarna för att kontrollera om barnet är vid medvetande. Vid utebliven respons, gå vidare till att kontrollera andningen.

Teknik för att kontrollera andning på ett barn

Fri luftväg barn 0-1 år

Öppna barnets luftväg genom att lägga ett finger under barnets haka och lyfta försiktigt så att nästippen pekar rakt upp

Fri luftväg barn 1-18 år

Öppna barnets luftväg genom att placera två fingrar under hakan, och en hand på pannan, lyft huvudet bakåt för att skapa fri luftväg. 

Kontrollera andning barn 0-18 år

Lägg sedan örat intill barnets mun och näsa, med ansiktet mot patientens bröstkorg.

  • Se om bröstkorgen höjer sig
  • Lyssna efter andetag
  • Känn efter andetag från patientens mun och näsa

Lägg inte mer än 10 sekunder på att kontrollera andningen. Om du inte kan upptäcka en normal andning, påbörja HLR

Så fungerar en hjärtstartare på ett barn

Med en hjärtstartare placeras två elektroder på överkroppen. Hjärtstartaren gör sedan en analys av hjärtrytmen och bedömer om det finns en defibrillerbar rytm.

Om en sådan rytm hittas så laddar hjärtstartaren upp, och levererar en stöt genom barnets hjärta. Det finns både helt automatiska modeller som själv ger en stöt, och semiautomatiska modeller, där du själv behöver trycka på knappen för defibrillering.

Om det saknas elektrisk aktivitet i hjärtat, eller om hjärtat har en puls, så kommer inte hjärtstartaren att ladda upp. Den kommer istället att rekommendera fortsatt hjärt- och lungräddning.

Efter två minuter så gör hjärtstartaren en ny analys av hjärtrytmen.

På ett barn är det ovanligt att det finns en defibrillerbar rytm. Om hjärtstartare finns tillgänglig ska den dock alltid kopplas upp, men det får inte fördröja hjärt- och lungräddning. 

För barn under 25 kg, ska barnelektroder, eller barnläge användas om det finns tillgängligt. Finns inte det, ska dock vuxenelektroder, eller vuxenläge användas. På mindre barn, kan man behöva sätta en elektrod på bröstet och en på ryggen.

Om barnet börjar andas igen efter användning av hjärtstartaren, låt elektroderna sitta kvar tills dess att sjukvårdspersonal kommit.

Så hjälper du ett barn som sätter i halsen, 0-1 år

Om du misstänker att ett barn håller på att kvävas, börja med att kontrollera om barnet kan hosta självständigt.

Om barnet inte kan hosta, lägg barnet på mage över din ena arm, och luta barnet nedåt. Stöd huvudet i ena handen medan du med den andra ger barnet fem dunkar mitt emellan skulderbladen.

Om barnet fortfarande inte kan andas, vänd barnet så att barnet ligger på rygg på din  arm, och luta barnet nedåt. Stöd huvudet i handen och använd två fingrar för att ge barnet fem bröstkompressioner.

Växla mellan fem ryggdunkar och fem bröstkompressioner fram tills barnet kan andas igen.

Om barnet förlorar medvetandet, ring omedelbart 112 och starta hjärt- lungräddning.

Tänk på att för att lära sig handgreppen och få in rätt teknik så behöver man gå en praktisk utbildning med instruktör.

Så hjälper du ett barn som sätter i halsen, äldre än 1 år.

Om du misstänker att ett barn håller på att kvävas, börja med att kontrollera om barnet kan hosta självständigt.

Om barnet inte kan hosta, Ställ dig bredvid barnet. Lägg ena handen som stöd högt upp, mitt på bröstbenet och be barnet luta sig framåt. Ge barnet fem dunkar med handloven mitt emellan skulderbladen.

Om barnet fortfarande inte kan andas, ställ dig nära bakom barnet och be barnet luta sig framåt. Lägg armarna runt barnets kropp, under barnets armar. Knyt ihop dina händer och placera mellan naveln och bröstkorgen på barnet. Ge barnet fem buktryck i riktningen inåt och uppåt.

Växla mellan fem ryggdunkar och fem buktryck fram tills barnet kan andas igen.

Om barnet förlorar medvetandet, ring omedelbart 112 och starta hjärt- lungräddning.

Tänk på att för att lära sig handgreppen och få in rätt teknik så behöver man gå en praktisk utbildning med instruktör

Vad är det viktigaste i en HLR utbildning Barn?

Ibland kan det vara svårt att sortera bland alla olika utbildningar, det viktigaste är dock att arrangören utgår ifrån HLR Rådets riktlinjer för HLR Utbildningar för barn. Huvudfokus i utbildningen ligger på de praktiska övningarna där du får utföra alla handgrepp tillsammans med en instruktör i kontrollerad miljö. Handgreppen skiljer sig mellan barn 0-2 år, samt barn 1-18 år, och du får öva praktiskt på respektive teknik. På det sättet kan du få in handgrepp, tempo och kraft i muskelminnet för att sedan kunna plocka fram det även i en mycket stressig situation.  Man ska inte underskatta inlärningen som sker i muskelminnet och som ett exempel ska varje deltagare göra minst 240 kompressioner på ett kurstillfälle.

Forskning pågår hela tiden. Var femte år uppdateras riktlinjerna, och de som används idag kom hösten 2021.

Vilken utrustning används på en HLR utbildning Barn?

Det finns en mängd olika typer av HLR barn dockor, allt från enkla uppblåsbara modeller, till helkroppsdockor som används vid träning av sjukvårdspersonal. På en utbildning hos företag och föreningen så använder vi oss av de professionella Little Junior, samt Baby Anne dockorna från Laerdal som möjliggör bästa träning för kompressioner och inblåsningar.

Som övningshjärtstartare har vi Prestans AED Ultratrainer, plus att vi visar upp minst en skarp modell för att ni ska få så bra känsla som möjligt.

Hur mycket kostar en HLR Utbildning Barn?

Hur mycket en barn HLR utbildning kostar beror på ett par saker. 

Om det bara en du, och kanske en eller två personer till som ska gå utbildning så kan man söka efter öppna utbildningstillfällen. Men är man fler än så lönar det sig ofta att boka in en egen instruktör

Vid en egen utbildning så betalar ni ett pris för hela gruppen. Det kan skilja sig lite hur mycket det kostar beroende på hur många utbildningar som ni bokar in samtidigt, men som en riktlinje så bör man inte behöva betala över 7000 kr (exkl. moms) för en barn HLR utbildning.

Eftersom att du bör välja ett företag som följer HLR rådets rekommendationer, så är grupperna är begränsade till tolv deltagare per instruktör.

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna

Innehåll HLR Utbildning Barn

Vi börjar kursen med ungefär 30 minuters teori. Då går vi igenom syfte och mål med hjärt- och lungräddning, och skillnader mellan vuxna och barn. Vi går även igenom handlingsplanen där det ingår att kontrollera livsfarligt läge, samt medvetande och andning på barnet, och hur det går till att ringa ett samtal till 112.

Resten av utbildningen är fokuserad på de praktiska övningarna. Med dockor så får ni träna på kompressioner och inblåsningar i olika övningar, både på spädbarn och äldre barn, samt att använda en hjärtstartare. 

Vi avslutar HLR utbildningen med att gå igenom teknik för luftvägsstopp.

Villkor HLR Utbildning Barn

Vi följer HLR rådets riktlinjer om max 12 deltagare per instruktör.

En instruktör kommer till er arbetsplats, och kursen tar två timmar.

Skicka gärna in en förfrågan och få ett personligt förslag på pris och upplägg. Vi anpassar så klart alltid utbildningen för att den ska passa er verksamhet.

Skicka en förfrågan

Varukorg