GB flagga

Första Hjälpen Utbildning

Utbildning i hjärt och lungräddning, samt livräddande första hjälpen

Utbildningen Första Hjälpen och HLR, fokuserar på livshotande sjukdomstillstånd och olycksfall, och utgångspunkten ligger i Första Hjälpens bedömningsmodell L-ABCDE. Ni kommer att få lära er att identifiera livshotande sjukdomar och tillstånd, stoppa livshotande blödningar och utföra hjärt- lungräddning. Fokus ligger på bedömning, samt livsuppehållande åtgärder för att öka chansen till överlevnad fram tills ambulansen har kommit till platsen.

Vad betyder L-ABCDE

L-ABCDE är Första hjälpens bedömningsmodell, och används för att bedöma och prioritera vid olyckor och sjukdomsfall.

L – Livsfarligt läge

Överblicka situationen och kontrollera säkerheten på platsen. Kontrollera alltid din egen säkerhet först, sedan platsens säkerhet, och slutligen kontrollera att den drabbade personen befinner sig i ett säkert läge.

A – Andningsvägar

Finns det någonting blockerar den drabbades luftvägar? Det kan till exempel handla om ett främmande föremål som blockerar luftstrupen, blod, tänder eller slem i munnen, eller att tungan orsakar en stängd luftväg.

B – Bedöm andning

Kontrollera att personen kan andas normalt. Kom ihåg att en person som är medvetslös med onormal andning ska bedömas som att de inte andas alls.

C – Cirkulation

Kontrollera om personen har smärtor i bröstet. Finns det tecken på cirkulationssvikt, eller en okontrollerad blödning som behöver stoppas?

D – Dysfunktion

Kontrollera om det  finns frakturer, och om  den drabbade upplever några smärtor. Finns det tecken på förlamning, nedsatt rörelseförmåga, eller har personen svårt att prata?

E – Exponering

Gör en helkroppsundersökning och leta efter smärta, blod eller andra dolda skador. Är personen exponerad för kyla, värme eller väta? 

Teknik för att kontrollera medvetande på en person

Prata med personen, och skaka lätt i axlarna för att kontrollera om personen är vid medvetande. Vid utebliven respons, gå vidare till att kontrollera andningen.

Teknik för att kontrollera andning på en person

Placera två fingrar under hakan, och en hand på pannan. Lyft huvudet bakåt för att skapa fri luftväg. 

Lägg sedan örat intill patientens mun och näsa, med ansiktet mot patientens bröstkorg.

  • Se om bröstkorgen höjer sig
  • Lyssna efter andetag
  • Känn efter andetag från patientens mun och näsa

Lägg inte mer än 10 sekunder på att kontrollera andningen. Om du inte kan upptäcka en normal andning, påbörja HLR.

Så hjälper du en person som sätter i halsen

Om du misstänker att en person håller på att kvävas, börja med att kontrollera om personen kan hosta självständigt.

Om personen inte kan hosta, Ställ dig bredvid. Lägg ena handen som stöd högt upp, mitt på bröstbenet och be personen luta sig framåt. Ge fem dunkar med handloven mitt emellan skulderbladen.

Om personen fortfarande inte kan andas, ställ dig nära bakom och be personen luta sig framåt. Lägg armarna runt kroppen, under personens armar. Knyt ihop dina händer och placera mellan naveln och bröstkorgen på personen. Ge fem buktryck i riktningen inåt och uppåt.

Växla mellan fem ryggdunkar och fem buktryck fram tills personen kan andas igen.

Om personen förlorar medvetandet, ring omedelbart 112 och starta hjärt- lungräddning.

Tänk på att för att lära sig handgreppen och få in rätt teknik så behöver man gå en praktisk utbildning med instruktör.

Medvetslös med normal andning

En person som är medvetslös med normal andning ska läggas i stabilt sidoläge. Ett stabilt sidoläge syftar till att hålla personens luftvägar fria. 

Tänk på att om personen har varit med om ett trauma, och du kan misstänka nack- och ryddskador, ska personen inte läggas i stabilt sidoläge, om andning kan säkras i ryggläge.

Lämna inte personen om det inte är absolut nödvändigt. Om personen börjar andas onormalt, eller slutar andas, måste du omedelbart vända personen på rygg och starta hjärt- lungräddning.

Innehåll Utbildning Första Hjälpen

Utbildningen i Första hjälpen fokuserar på livshotande tillstånd och livräddande åtgärder. Kursen baseras på Första Hjälpens bedömningsmodell L-ABCDE.

Efter genomgång av bedömningsmodellen fortsätter utbildningen med hjärt- lungräddning. Här går vi igenom kontroll av, medvetande och andning, samtal till 112 och praktiska övningar med övningsdockor och hjärtstartare. 

Resten av utbildningen är fokuserad på fysiska trauman, så som akuta blödningar, drunkning och luftvägsstopp, samt hastigt insjuknande i  till exempel stroke, hjärtinfarkt, diabetes, allergi, epilepsi och astma.

Vi anpassar gärna utbildningens innehåll så att den passar ert företag.

Villkor Utbildning Första Hjälpen

Pris för en Första hjälpen utbildning ligger på 7795 kr (exkl. moms).

Vi följer HLR rådets riktlinjer om max 12 deltagare per instruktör.

En instruktör kommer till er arbetsplats, och kursen tar ca 3,5  timmar.

Skicka en förfrågan

Varukorg