GB flagga

ADR 1.3 Utbildning

Få ditt kompetensintyg i ADR 1.3 idag

Varje dag transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. För att transporterna ska kunna ske på ett säkert sätt, så krävs det att alla som på något sätt är involverade i transporten har rätt utbildning. ADR 1.3 utbildning är den mest grundläggande utbildningen, och den riktar sig till alla som arbetar med transport av farligt gods på väg.

Vem behöver en ADR 1.3 utbildning?

Utbildningen riktar sig till dig som är delaktig i transporten av farligt gods på väg. Det inkluderar bland annat:

 • Personer som tar emot, lastar eller lossar farligt gods
 • Personer som utfärdar transportdokumentation
 • Personer som packar farligt gods
 • Förare av farligt gods i värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd

Notera att med ett ADR 1.3 intyg så får du köra farligt gods enligt undantagsreglerna begränsad mängd, reducerad mängd och värdeberäknad mängd. Ska du köra andra typer av transporter av farligt gods så behöver du ett ADR intyg. Fråga oss gärna om du är inte är säker.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen omfattar följande ämnen:

 • Regelverk för farligt gods
 • Klassificering av farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning av förpackningar och transporter
 • Transporthandlingar för farligt gods
 • Undantag från ADR-regelverket
 • Funktioner och Ansvar
 • Säkerhet under transport
 • Transportskydd
 • Rapportering vid olyckor och tillbud

Vad säger riktlinjerna?

Enligt ADR-regelverket måste alla som är involverade i transport av farligt gods ha genomgått ADR 1.3 utbildning innan de börjar arbeta med transporten. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

MSB rekommenderar dessutom att den som är involverad i transport av farligt gods, uppdaterar sin utbildning i ADR 1.3 vart annat år. Detta beror på att föreskriften regelbundet uppdateras efter rekommendationer från FN. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

995 kr exkl. moms

ADR 1.3 Farligt gods – Webbutbildning

  • Klicka här för att tjuvkika på första kapitlet
  • Tidsåtgång: ca 2 timmar. Utbildningen görs i din egen takt online.
  • Utbildningen är framtagen efter MSB’s riktlinjer och ger kompetensintyg i ADR 1.3
  • Behöver du anmäla flera deltagare samtidigt? Då kan du enkelt använda det här formuläret

Vill du istället boka en utbildning med instruktör? Kontakta oss för att boka ett eget tillfälle.

Varukorg