Första Hjälpen och HLR

Livräddande Första Hjälpen, samt hjärt- och lungräddning på barn och vuxna

När ett hjärta stannar så finns det inte tid att vänta på ambulansen innan livsuppehållande åtgärder sätts in. Svenska rådet för hjärt- och lungräddning har därför som målsättning att alla vuxna i Sverige ska kunna utföra hjärt- och lungräddning, samt koppla upp och använda en hjärtstartare. 

Som ett led i det så är utbildningen HLR med hjärtstartare är en del av kompetenskraven enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 om Första hjälpen och krisstöd, och kravet ligger på alla typer av verksamheter.

Vilken utbildning ni behöver beror på vilken typ av verksamhet det gäller och om ni har några särskilda riskområden. Fråga oss gärna om du är osäker på vilken utbildning ni bör välja.

Läs gärna mer om riktlinjerna för utbildningen på hlr-rådets hemsida, hlr.nu

Vi använder oss av professionella dockor från Laerdal, som möjliggör bästa träning för kompressioner och inblåsningar. Våra instruktörer är självklart certifierade av Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, och utbildningen baserar sig på den senaste vetenskapen på området.

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna för personlig support.

Utbildningar

IMG_0137
Varukorg