GB flagga

Första Hjälpen och HLR

Livräddande Första Hjälpen, samt hjärt- och lungräddning på barn och vuxna

Det finns en mängd olika utbildningar inom Första Hjälpen och Hjärt- Lungräddning. Vilken utbildning ni behöver beror på vilken typ av verksamhet det gäller och om ni har några särskilda riskområden. Fråga oss gärna om du är osäker på vilken utbildning ni bör välja.

Vilken HLR eller Första Hjälpen utbildning ska jag välja?

Till att börja med så finns det tre standardutbildningar som är framtagna av Svenska rådet för hjärt- lungräddning: 

HLR utbildning vuxen

En utbildning som lär er hjärt- lungräddning, inklusive användning av hjärtstartare. I utbildningen ingår dessutom luftvägsstopp. 

Den här utbildningen passar alla verksamheter som inte har ett särskilt riskområde.

HLR utbildning barn

En utbildning som lär er hjärt- lungräddning på barn, inklusive användning av hjärtstartare. Utbildningen lär ut HLR för spädbarn 0-1 år, samt barn 1-18 år. I utbildningen ingår dessutom luftvägsstopp. 

Den här utbildningen passar verksamheter som hanterar barn. Till exempel skolor och förskolor.

Första Hjälpen

En utbildning som inkluderar områden inom Första Hjälpen som är direkt livshotande. Bland annat så ingår livshotande blödningar, cirkulationssvikt och brännskador. Samt livshotande sjukdomstillstånd som stroke, hjärt-infarkt, diabetes, allergi etc. Förutom de specifika första hjälpen delarna så ingår dessutom hela utbildningen HLR utbildning vuxen. 

Den här utbildningen passar verksamheter som har en risk för skador, samt verksamheter som har gått HLR utbildning vuxen tidigare och vill fördjupa sina kunskaper.

Verksamhetsanpassade utbildningar

Förutom de standardiserade utbildningarna, så är det vanligt att man skapar en särskild utbildning för verksamheten. Några exempel på vanligt förekommande utbildningar är: 

Barnolycksfall

En utbildning som förutom HLR utbildning barn, även innehåller vanligt förekommande olycksfall som till exempel drunkning, blödning, fallolycka, och förgiftning.

Den här utbildningen passar till exempel förskolor och skolor som har gått HLR utbildning barn tidigare och vill fördjupa sina kunskaper.

Första Hjälpen med elskador

En utbildningen som förutom Första Hjälpen utbildning, även  innehåller skador vid elolyckor.

Utbildningen passar yrkesgrupper som arbetar med elektricitet.

Anpassad Första Hjälpen

En utbildning som anpassas efter verksamhetens behov. Det kan ju till exempel vara så att man arbetar i insdustrimiljö, och behöver ett fokus på fallolyckor, klämskador och blödningar, medan man i en kontorsmiljö kanske vill lägga ett större fokus på hastigt insjuknande. 

Utbildningen passar alla verksamheter som vill fördjupa sig inom Första Hjälpen.

Varukorg