Blogg

Om Första hjälpen, HLR, Farligt gods och Brandskydd

Följ oss gärna här för nyheter om företaget, blandat med personliga reflektioner om våra ämnen Hjärt- Lungräddning, Första hjälpen, Farligt gods samt Brandskydd
GB flagga
Svensk flagga

Hjärtinfarkt – Vanligaste orsaken bakom hjärtstopp

Det går nästan inte att prata om hjärtstopp utan att nämna hjärtinfarkten. Men kom ihåg att det är långt ifrån samma sak, en kärlkramp kan leda till en hjärtinfarkt som kan leda till ett hjärtstopp.

Kärlkramp, beror oftast på en förträngning i hjärtats kranskärl, som gör att syretillförseln till hjärtmuskeln är nedsatt.

Hjärtinfarkt, orsakas av en propp i ett kranskärl som leder till lokal syrebrist i hjärtmuskeln och slutligen orsakar celldöd i hjärtmuskeln.

Hjärtstopp som följd av en hjärtinfarkt, betyder att hjärtat stannar, orsakat av en rytmrubbning i hjärtat. Den drabbade behöver omedelbar HLR för att ha chans att överleva.

Lifepak CR2

En hjärtinfarkt uppstår alltså när det bildas i propp i hjärtats kranskärl. Kranskärlen förser hjärtmuskeln med syre, och följden blir att en del av hjärtmuskeln kommer att drabbas av syrebrist. När hjärtat drabbas av celldöd till följd av syrebristen så har vi en hjärtinfarkt.
Även om många hjärtinfarkter inte går så illa så är den absoluta konsekvenser för en hjärtinfarkt ett hjärtstopp. Och av alla hjärtstopp i Sverige så står hjärtinfarkt för ca 70-80% av dem.

Hjärtinfarkt hos kvinnor

Det kommer ofta frågor om skillnader i symptom hos kvinnor och män, och det som kan vara bra att ha med sig är att det allra vanligaste symptomet på hjärtinfarkt, nämligen kraftiga plötsliga smärtor i bröstet, är lika för både män och kvinnor. Men det finns vissa skillnader. Dels kan man se att hjärtinfarkter statistisk drabbar kvinnor ca 8-10 år senare i livet vilket beror på att östrogenet hjälper till att hålla uppe nivåerna av ett skyddande kolesterol, och kvinnors symptombild kan vara mer spridd och diffus, vilket ökar risken att hjärtinfarkten missas. Det som kallas för tyst hjärtinfarkt, upptäcks ofta retroaktivt, och är vanligare hos kvinnor än hos män.

Ha koll på de vanligast symptomen på hjärtinfarkt, och ring 112 omedelbart om du misstänker en hjärtinfarkt.

  • Bröstsmärta
  • kallsvett
  • trötthet
  • andnöd
  • yrsel, illamående och kräkningar

Kommer du ihåg hur man utför hjärt- och lungräddning om olyckan är framme? Fräscha gärna upp minnet här.

Varför HLR-Rådets riktlinjer?

“Vi följer HLR-Rådets riktlinjer!”, “Certifierade instruktörer”. Jag bland många skryter med det här HELA tiden! Kastar gärna in det i varenda informationstext och vid varje säljtillfälle. Och så dök frågan upp i ett samtal häromdagen. Men vad betyder det egentligen?
En certifiering säger ju egentligen inte så mycket. Jag skulle kunna skapa en helt egen certifiering. Certifierad enligt Ahlsen Utbildning! Superflott eller hur? Men låt oss gå till botten med varför just HLR-Rådet är värda att skrytas om.

Vilka är HLR-Rådet
HLR Rådet är en organisation som arbetar med kunskap och utbildning i syfte att öka andelen överlevande från plötsligt hjärtstopp, och ge bästa möjliga livskvalitet för de som överlever ett hjärtstopp. De har både en europeisk motsvarighet (ERC), och en global motsvarighet (IL-COR). 

Varifrån kommer HLR-Rådets riktlinjer
Var femte år kommer uppdaterade riktlinjer från HLR-Rådet. Den processen börjar med att IL-COR, alltså det globala HLR-Rådet går igenom all forskning som publicerats på området, och sedan låter den granskas  av internationella experter. Den här granskningen mynnar till slut ut i nya riktlinjer som svenska HLR-Rådet tar med sig in i våra uppdaterade riktlinjer.

Så när en utbildning följer HLR-Rådets riktlinjer så kan man alltså vara säker på att den tar hänsyn till den allra senaste forskningen, och att man får med sig all världens samlade kunskap inom området hjärt- och lungräddning. Det handlar ju i slutändan om att det som jag lär ut vid ett utbildningstillfälle ska leda till att så många som möjligt överlever ute i samhället, och dessutom med så minimala följdskador som möjligt.

Så leta efter loggan nästa gång du bokar utbildning. Man får ju nästan gåshud av hur viktigt det känns.

Vill du också bli instruktör i Vuxen HLR Samhälle

I tisdags spenderade jag en heldag på HLR-Rådet, och tillsammans med det här härliga gänget diskuterades tonvis med hjärt- lungräddning och pedagogik. 

Det här betyder att jag äntligen kan utbilda även dig som vill bli instruktör i vuxen HLR Samhälle.

Intruktörens roll

Som instruktörer i hjärt- lungräddning har vi ett stort ansvar. Det handlar om att skapa ett rum för lärande och ge deltagarna förutsättningar att skapa verktyg som sedan ska kunna plockas fram under stark stress, kanske månader eller år efter utbildningsdagen. Som tur är så finns det mycket forskning om vad som ger bästa inlärning och överlevnad, och en viktig del av vårat uppdrag är att hålla oss uppdaterade på riktlinjerna från Svenska Rådet för hjärt- lungräddning.  Det är lika viktigt att utbildningen lyckas förmedla en enkel och okomplicerad handlingsplan, som att vi brinner för ämnet och skapar engagemang hos deltagarna.

Nyfiken på att bli instruktör?

Kontakta oss för att boka en utbildning!

Fredag den trettonde

Så här på fredagen den trettonde kan det vara på sin plats att repetera grunderna i första hjälpen.
 
Har du gått en kurs i Första Hjälpen senaste åren så känner du säkert igen bedömningsmodellen L-ABCDE om hur du bör prioritera och agera i händelse av olycka eller sjukdomsfall. Det fantastiska är att modellen går att applicera på de flesta situationer, och den hjälper dig att agera rätt. Den är helt enkelt någonting att hålla i handen när du behöver stöd i en krissitutation.

Vad betyder L-ABCDE

L-ABCDE är Första hjälpens bedömningsmodell, och används för att bedöma och prioritera vid olyckor och sjukdomsfall.

L – Livsfarligt läge

Överblicka situationen och kontrollera säkerheten på platsen. Kontrollera alltid din egen säkerhet först, sedan platsens säkerhet, och slutligen kontrollera att den drabbade personen befinner sig i ett säkert läge.

A – Andningsvägar

Finns det någonting blockerar den drabbades luftvägar? Det kan till exempel handla om ett främmande föremål som blockerar luftstrupen, blod, tänder eller slem i munnen, eller att tungan orsakar en stängd luftväg.

B – Bedöm andning

Kontrollera att personen kan andas normalt. Kom ihåg att en person som är medvetslös med onormal andning ska bedömas som att de inte andas alls.

C – Cirkulation

Kontrollera om personen har smärtor i bröstet. Finns det tecken på cirkulationssvikt, eller en okontrollerad blödning som behöver stoppas?

D – Dysfunktion

Kontrollera om det  finns frakturer, och om  den drabbade upplever några smärtor. Finns det tecken på förlamning, nedsatt rörelseförmåga, eller har personen svårt att prata?

E – Exponering

Gör en helkroppsundersökning och leta efter smärta, blod eller andra dolda skador. Är personen exponerad för kyla, värme eller väta? 

HLR-Rådet avråder från så kallade Luftvägsrensare

Allt oftare syns annonser i sociala medier om luftvägsrensare, som sägs kunna suga upp föremål ur luftvägarna vid kvävning. Som en naturlig följd får vi så klart många frågor kring dessa produkter på våra utbildningar. 

Det är viktigt att poängtera att HLR-Rådet avråder från de här produkterna. Detta då det saknas forskning, och de dessutom riskerar att förvärra förloppet vid ett luftvägsstopp. Lyssna gärna på Sveriges Radios inslag från i helgen.

Så hjälper du en person som sätter i halsen

Om du misstänker att en person håller på att kvävas, börja med att kontrollera om personen kan hosta självständigt.

Om personen inte kan hosta, Ställ dig bredvid. Lägg ena handen som stöd högt upp, mitt på bröstbenet och be personen luta sig framåt. Ge fem dunkar med handloven mitt emellan skulderbladen.

Om personen fortfarande inte kan andas, ställ dig nära bakom och be personen luta sig framåt. Lägg armarna runt kroppen, under personens armar. Knyt ihop dina händer och placera mellan naveln och bröstkorgen på personen. Ge fem buktryck i riktningen inåt och uppåt.

Växla mellan fem ryggdunkar och fem buktryck fram tills personen kan andas igen.

Om personen förlorar medvetandet, ring omedelbart 112 och starta hjärt- lungräddning.

Tillsammans mot 1000 räddade liv per år

Under 2021 så överlevde 592 personer ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, vilket motsvarar ungefär 10% av de som drabbades. HLR Rådet har som vision att vi ska kunna rädda 1000 personer om året fram till 2030, och en av de absolut viktigaste grundpelarna för att den visionen ska bli sann är att vi fortsätter att utbilda oss på samhällsnivå. I de fall där en privatperson kan starta HLR innan sjukvårdspersonal kommer till platsen så ökar vi nämligen överlevnadschanserna med 200-300%!

I veckan  var vi i Västerås hos Etteplan och utbildade. Läs gärna deras inlägg om eftermiddagen här: 

https://www.linkedin.com/posts/etteplan-group_visste-du-att-runt-6-tusen-personer-varje-activity-7067856418594263040-CnIU?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Varukorg