GB flagga

Allmänna villkor öppen utbildning

Pris för utbildning är vad som anges vid anmälan. Pris avser exklusive moms.

Det går att anmäla sig till en utbildning fram till kl 16 dagen innan utbildningen i mån av plats. Platsen är garanterad först efter bekräftelse från oss.

Anmälan är bindande från och med fjorton dagar innan utbildningsdag. För avbokning senare än fjorton dagar innan utbildningsdag faktureras 50% av priset för utbildningen. För avbokning senare än sju dagar före utbildning faktureras 100% av priset för utbildningen.

Ombokning på grund av oförutsett förhinder kan göras fram till utbildningsdagen. Ni kan även välja att överlåta platsen till annan deltagare.

För betalning tillämpas faktura med 30 dagars betalningsfrist.

Deltagaren ansvarar för att under utbildningen ha tillgång till korrekt utrustning. Det som behövs är en dator eller surfplatta med fungerande webbkamera, mikrofon och internetuppkoppling samt ett lugnt och avskilt utrymme att vara på.

Detaljerad Information om utbildningsdagen får ni tillsammans med bokningsbekräftelse.

Avsteg från dessa villkor ska ske skriftligt.

Dessa villkor är tillämpliga för våra distansutbildningar. För platsförlagda utbildningar gäller särskilda villkor

Allmänna villkor företagsutbildning

Pris för utbildning är vad som anges vid bokning. Pris avser exklusive moms.

Anmälan är bindande från och med fjorton dagar innan utbildningsdag. För avbokning senare än fjorton dagar innan utbildningsdag faktureras 50% av priset för utbildningen. För avbokning senare än sju dagar före utbildning faktureras 100% av priset för utbildningen.

För betalning tillämpas faktura med 30 dagars betalningsfrist.

Vi företagsförlagd utbildning så ansvarar kunden för att tillhandahålla tillräcklig golvyta för att kunna genomföra utbildningens praktiska övningar. 

Avsteg från dessa villkor ska ske skriftligt.

Dessa villkor är tillämpliga för våra företags-utbildningar. För öppna utbildningar gäller särskilda villkor

Varukorg