GB flagga

ADR 1.3

Utbildning enligt adr 1.3. För dig som hanterar farligt gods på jobbet.

En ADR 1.3 utbildning, i transport av farligt gods, riktar sig till dig som är delaktig i transporten av farligt gods på väg. Det kan till exempel handla om dig som tar emot varor, eller dig som lastar eller lossar farligt gods. Det är även aktuellt för dig som utfärdar transportdokumentation, eller dig som packar farligt gods.

Utbildningen riktar sig även till förare av farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd. Du kanske kör ut leveranser till kunder eller till kollegor?

ADR 1.3 Utbildning

Vad säger riktlinjerna?

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

Källa: MSB

MSB rekommenderar dessutom att den som som är involverad i transport av farligt gods, uppdaterar sin utbildning i ADR 1.3 vart annat år. Det beror på att föreskriften regelbundet uppdateras efter rekommendationer från FN. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna för personlig support.

Webbutbildning ADR 1.3

Tidsåtgång: ca 2 timmar. Utbildningen görs i din egen takt online.

Pris: 995 kr / deltagare (ex moms)

 Tillgång till våra instruktörer som gärna svarar på frågor

Läs mer och köp

Vi kommer till er

Tidsåtgång: 3 timmar. 

Skicka en förfrågan

Innehåll ADR 1.3 Utbildning

Regelverk för farligt gods

Klassificering av farligt gods

Förpackningar

Märkning av förpackningar och transporter

Transporthandlingar för farligt gods

Undantag från ADR-regelverket

Funktioner och Ansvar

Säkerhet under transport

Transportskydd

Rapportering vid olyckor och tillbud

Personligt bevis på genomförd utbildning

Varukorg